Kanun Maddeleri

6306 sayılı kentsel dönüşüm kanunu son hali

AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN

  • Kentsel Dönüşüm Kanunu Güncellenmiş Son Hali  TIKLAYIN
  • Afet Ri̇ski̇ Altindaki̇ Alanlarin Dönüştürülmesi̇ Hakkinda Kanun 31.05.2012 – Sayı : 28309 TIKLAYIN
  • Afet Ri̇ski̇ Altindaki̇ Alanlarin Dönüştürülmesi̇ Hakkinda Kanunun Uygulama Yönetmeli̇ği̇ 04.08.2012 – Sayı : 28374 İNDİR
  • Dönüşüm Projeleri̇ Özel Hesabi Geli̇r, Harcama, Kredi̇ Ve Kaynak Aktarimi Yönetmeli̇ği̇  13.09.2012 – Sayı : 28410 İNDİR
  • 6306 Sayili Kanun Kapsaminda Hak Sahi̇pleri̇nce Bankalardan Kullanilacak Kredi̇lere Sağlanacak Fai̇z Desteği̇ne İli̇şki̇n Karar 13.10.2012 – Sayı : 2844 0 İNDİR
  • Afet Ri̇ski̇ Altindaki̇ Alanlarin Dönüştürülmesi̇ Hakkinda Kanunun Uygulama Yönetmeli̇ği̇ 15.12.2012 – Sayı : 28498 İNDİR
  • Afet Ri̇ski̇ Altindaki̇ Alanlarin Dönüştürülmesi̇ Hakkinda Kanunun Uygulama Yönetmeli̇ği̇nde Deği̇şi̇kli̇k Yapilmasina Dai̇r Yönetmeli̇k 02.07.2013 – Sayı : 28695 İNDİR