6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun değişiklikleri

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı “6306 sayılı kanun (Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun) kapsamındaki yönetmeliğimiz yayımlandı.

Artık bu yönetmelik çerçevesinde, kentsel dönüşüm inşaatlarında yeterli olan firmalar iş yapabilecek. Kentsel dönüşüm firmaları, yapı maliyetinin yaklaşık yüzde 10’u oranında teminat mektubu ya da tamamlama sigortaları yapmaları kaydıyla bu işlere girebilecek” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kentsel dönüşümü yasası olarak bilenen 6306 Sayılı Kanunu’nun uygulama yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenlemede dikkat çekici maddeler yer alıyor. Buna göre, riskli alanlar, rezerv yapı alanları ve riskli yapı alanları, uygulama alanları olarak belirlendi ve bu alanlarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na önemli yetki devirleri yapıldı. Bakanlık artık uygulama alanlarında her tür harita, plan, proje, arazi ve arsa düzenleme işlemleri ile toplulaştırma yapabilecek.

ARSA PAYINI BELİRLEYEBİLECEK

Cins değişikliği, tevhit, ifraz, taksim, terk, ihdas ve tescil işlemlerini muvafakat aranmaksızın resen yapmaya veya yaptırmaya yetki kazanan bakanlık taşınmazları satın almaya, ön alım hakkını kullanmaya, bağımsız bölümler de dâhil olmak üzere taşınmazları trampaya, taşınmaz mülkiyetini veya imar haklarını başka bir alana aktarmaya hak kazandı.

Taşınmaz mülkiyetini anlaşma sağlanmak kaydı ile menkul değere dönüştürebilecek olan bakanlık, kamu ve özel sektör işbirliğine dayanan usuller uygulabilecek, kat veya hasılat karşılığı usulleri de dâhil olmak üzere inşaat yapabilecek veya yaptırabilecek, arsa paylarını belirleyebilecek.

Yönetmeliğe eklenen maddelerle bakanlık Türkiye’de kentsel dönüşüm yapılan en küçük parsel dahil olmak üzere bu alanlara Uygulama Alanı ismi altında müdahale etme ve bu alanda plan dahil her türlü işlemi yapma hakkını elde etmiş oldu. Bakanlığın uygulama alanlarındaki yetkilerine ilaveten, parselasyon planlarında, düzenleme ortaklık payı (DOP) kesintisi yapma yetkisi getirildi.

Uygulama Alanı nedir?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na kentsel dönüşümde geniş yetki getirilen Uygulama Alanı tanımı yeni yönetmelikte şu şekilde yapıldı: “Cumhurbaşkanı kararıyla kararlaştırılan riskli alan ile Bakanlıkça belirlenen rezerv yapı alanını ve riskli yapının veya yapıların bulunduğu alan” Bu tanıma göre, Bakanlık tüm kentsel dönüşüm uygulamalarına müdahale edebilecek.

Öte yandan yeni yönetmeliğe göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bizzat veya şikayet üzerine ilçe belediyelerinden riskli yapı tespiti talebinde bulunabilecek. Riskli yapı tespiti yapılması zorunlu olan bir bina olduğu belirlenirse yapılan masraf arsa sahiplerinden tebligat gönderilerek 1 ay içinde talep edilecek.

Müteahhite teminat zorunluluğu

Yönetmelik çerçevesinde, kentsel dönüşüm inşaatlarında yeterli olan firmalar iş yapabilecek. Müteahhitler, yapı maliyetinin yaklaşık yüzde 10’u oranında teminat mektubu ya da tamamlama sigortaları yapmaları kaydıyla dönüşüme girebilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı dün yeni yönetmelikle ilgili yaptığı değerlendirmede “Müteahhitlerimizi 9 yeterlilik kriterine ayırdık. Bu yeterlilik kriterleri kapsamında, kentsel dönüşümde hem teknik hem mali açıdan yeterlilikleri olan firmalar bu işlere girebilecekler. Amacımız, hem yüklenicilerimizin hem vatandaşlarımızın mağduriyetini engellemek” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşümle ilgili bugünkü Resmi Gazete’de yeni yönetmelik yayımlandığını belirterek, “Artık bu yönetmelik çerçevesinde, kentsel dönüşüm inşaatlarında yeterli olan firmalar iş yapabilecek. Kentsel dönüşüm firmaları, yapı maliyetinin yaklaşık yüzde 10’u oranında teminat mektubu ya da tamamlama sigortaları yapmaları kaydıyla bu işlere girebilecek. Amacımız, hem yüklenicilerimizin hem vatandaşlarımızın mağduriyetini engellemek ve elzem olduğunu düşündüğümüz kentsel dönüşümün de hızlı bir şekilde tamamlanmasını sağlamak.” dedi.

“5 YILLIK KENTSEL DÖNÜŞÜME İLİŞKİN EYLEM PLANINI AÇIKLAYACAĞIZ”

Kurum, 19 Mayıs’ta süresi dolan genelge kapsamında hazırlanan verilerin Bakanlığa ulaştığını belirterek, şu bilgileri verdi:

“İnşallah çok yakın zamanda Bakanlık olarak ülkemiz için önümüzdeki 5 yıllık kentsel dönüşüme ilişkin eylem planını açıklayacağız. İl il, ilçe ilçe hangi noktalarda hızlı şekilde dönüşüm yapmamız gerektiğe ilişkin ve aynı anda 50 bin konutu başlatmak suretiyle bu kentsel dönüşüm seferberliğini başlatacağız. Kentsel dönüşümde üç temel kriterimiz var. Birincisi yerinde dönüşüm. İkincisi gönüllü dönüşüm. Üçüncüsü de hızlı dönüşüm.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, İstanbul’un 39 ilçesinde acil öncelikli alanların tamamında kentsel dönüşüm projelerini belediye başkanları ve vatandaşları da yanlarına alarak gönül birliği içerisinde yapmak istediklerini söyledi.

Hükümleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen 6306 sayılı kanunun uygulama yönetmeliği 2019 için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir